Labradoodle of Australian Labradoodle?

In de afgelopen jaren is de populariteit van de Australian Labradoodle ontzettend groot geworden. Als groot fan van het ras vinden wij dit heel logisch! De honden zijn immers heel lief en empathisch, zeer intelligent en goed te trainen en hun vacht ruikt niet en verliest geen haren! Dit alles maakt de Australian Labradoodle tot een unieke en ideale gezinshond. Het ras is echter nog niet officieel erkent en dit maakt dat iedereen de naam mag gebruiken. Je kunt dus fokkers tegenkomen die Labradoodles fokken, maar dit zijn dan niet de Australian Labradoodles! Er bestaat veel verwarring over het verschil tussen een Labradoodle en een Australian Labradoodle. Dit verschil laat zich het best uitleggen aan de hand van fokschema’s.

Afkortingen
ALF          Australian Labradoodle Foundation Dog
AL             Australian Labradoodle
LO            Labradoodle Origin, wordt ook wel aangeduid als F1, F1b, F2

Voor een “gewone” Labradoodle ziet het fokschema er als volgt uit:

Fokschema Labradoodle Origin

Labrador x Poedel LO1, ook wel F1 Labradoodle genoemd
LO1 x LO1 LO2, ook wel F2 Labradoodle genoemd
LO2 x LO2 LO3, ook wel F3 Labradoodle genoemd
LO1 x Poedel LO2, ook wel een F1b Labradoodle genoemd

 

Het fokschema voor een Australian Labradoodle ziet er als volgt uit:
Fokschema Australian Labradoodle

ALF 1 x ALF 1 ALF 2
ALF 2 x ALF 2 ALF 3
ALF 3 x ALF 3 Pure Australian Labradoodle
ALF 2 x ALF 3 ALF 3, puppy is namelijk altijd 1 generatie hoger dan de laagste ouder

Honden van de generatie ALF 1 tot en met ALF 3 worden ook wel Multigen Australian Labradoodles genoemd. Vanaf de 4de generatie spreekt met van de naam Pure Australian Labradoodle.

Een LO kan ALF1 pups krijgen, maar alleen als deze gekruist worden met een AL of ALF (generatie maakt hierbij niet uit). Een LO komt in de praktijk echter vaak niet verder dan dit status omdat fokkers van deze honden vaak geen AL of ALF dekreu ter beschikking hebben. Binnen de ALAEU mag alleen na goedkeuring van het bestuur gefokt worden met een LO als deze kruising van bewezen toegevoegde waarde is voor het ras.

Waarom is deze informatie van belang?
Bij een Labradoodle Origin loopt u het risico dat de vacht haar verliest of ruikt. Ook bestaat er de kans dat het karakter of het uiterlijk van de hond niet lijkt om dat van de Australian Labradoodle. Het kan dus zijn dat de hond dan niet het sociale en vriendelijke karakter heeft wat u er ervan verwacht.
Een zeer belangrijke factor is ook de allergie-vriendelijkheid van de Australian Labradoodle. Als u een LO aanschaft loopt u het risico om hierop toch allergisch te reageren! Pupjes die bij Jolly Doodles geboren worden zijn gegarandeerd Australian Labradoodles met ALAEU-stamboom.