Jolly Doodles is lid geweest van de WALA

In de periode 2021-2024 is Jolly Doodles enkele jaren lid geweest van de WALA met de intentie om zo een sterker internationaal netwerk te ontwikkelen, nog meer informatie te kunnen verzamelen uit databanken en de kennis te vergroten door contact met andere fokkers. Na enkele jaren lidmaatschap heb ik de conclusie getrokken dat alleen de databank voor mij voldoende voordeel gaf, maar dat dit niet opwoog tegen de contributie, dubbele registratie van fokhonden/nestjes en het laten matchen van twee fokreglementen. Om deze reden ben ik per januari 2024 weer terug gestapt naar alleen een lidmaatschap van de ALAEU.

Logo’s uit voorgaande jaren: