Verantwoord verder met socialiseren en opvoeden

In de eerste 9-10 weken van hun leven hebben wij de pups zo breed mogelijk gesocialiseerd, maar de primaire socialisatiefase van een hond duurt nog tot de pup 12 weken oud is. Aan de nieuwe baasjes daarom de belangrijke taak om op verantwoorde wijze de socialisatie van hun jonge huisgenootje op te pakken.

De rol van het baasje

Als kersverse baas krijg je de belangrijkste rol van begeleider van een jonge pup om in te vullen. Een goede begeleider creëert rust en veiligheid voor de pup om vanuit daar samen op pad te gaan. Een pup heeft vooral duidelijkheid nodig om te leren wat er van hem verwacht wordt. Zorg daarom vooraf voor goede regels binnen het gezin en maak afspraken over wat je van de pup verwacht. Zorg dat iedereen die afspraken ook consequent opvolgt en zo zul je merken dat de hond bepaalde patronen en routines vanzelf gaat herkennen en opvolgen.

Een jonge pup zal heel veel naar zijn baasje kijken om te peilen welke reactie op zijn plaats is. Is een hard geluid bijvoorbeeld gevaarlijk? Schrik je van een langsrijdende scooter? Aan de hand van de reactie van zijn baasje op de prikkel en de reactie op het gedrag van de hond, zal de hond peilen hoe hij zich in een situatie kan gedragen.

Als puppybaas heb je nog een hele belangrijke rol om te vervullen, namelijk die van veilige haven zijn! Hoe goed gesocialiseerd een pup ook is, er zal altijd wel een situatie zijn waarin hij zich niet prettig of zelfs angstig voelt. Bemerk je dat een pup een situatie spannend vind, maak je dan klein zodat de pup bij jou kan schuilen en bijvoorbeeld vanaf jouw arm of van tussen jouw benen de situatie opnieuw kan bekijken. Maak er geen heel drama van als de pup schrikt, maar laat hem met geruststellende woorden en een zachte aai wel weten dat je er voor hem bent.

De pup negeren is in ieder geval geen optie! Een pup die geschrokken is en opeens een baasje heeft wat doet alsof hij niet bestaat raakt alleen nog maar verder in paniek. Kies ervoor om samen met de pup meer afstand te nemen van hetgeen wat hem aan het schrikken maakt en bepaal aan de hand van je pup wat je nu gaat doen. De ene pup zal zonder problemen opnieuw op het enge afstappen, de andere pup heeft iets meer tijd nodig. Dwing een pup niet om de confrontatie met iets engs aan te gaan door hem er bijvoorbeeld naast of op te zetten, maar laat hem zijn eigen tempo bepalen.

Een pup kan vaak maar 1 ding tegelijk: eten, lopen, spelen of plassen. Als je met de pup op pad gaat kan het dus best een poosje duren voor je op de plaats bent waar je eigenlijk heen wilt gaan. De pup wil ongetwijfeld overal kijken, snuffelen en zal soms even de tijd nemen om stil te gaan zitten en de situatie rustig in zich op te nemen. Deze ontdekkingswandelingen zijn heel goed en zelfs noodzakelijk, maar niet altijd praktisch. Om de pup sneller van A naar B te brengen (bijvoorbeeld om te plassen) kun je hem gerust op je arm of in een draagzak meenemen.

Naam aanleren

Zijn naam leren is een van de belangrijkste dingen voor een pup en deze les begint vaak al op de eerste dag. Na een paar dagen lijkt het, zeker binnen in huis, vaak alsof de pup zijn naam inderdaad al herkent. Eenmaal buiten in een wereld vol prikkels verliest dat woordje echter toch weer zijn betekenis. De naam goed aanleren kan heel eenvoudig met een spelletje wat je de eerste maanden dagelijks met de pup gaat spelen. Het is simpelweg een kwestie van zijn naam noemen en hem een voertje geven. Noem de naam van je pup en neem even een tel de tijd om een voertje voor hem te pakken. In die fractie van tijd heeft de pup de tijd om een koppeling te leggen tussen zijn naam en het voertje en zo leert hij dat luisteren naar zijn naam hem standaard iets lekkers oplevert!

Het is belangrijk dat de naam van de hond uitsluitend in positieve zin wordt gebruikt! Roep nooit boos zijn naam als de pup eens iets doet wat hij niet mag, maar kies hiervoor desnoods een ander woord. Nog beter is natuurlijk om gewoon helemaal niet te mopperen op je pup.

Hier komen
Nog zo’n essentiële oefening voor je pup is leren om bij zijn baasje te komen als hij geroepen wordt. Als de hond dit beheerst kun je op ontspannen wijze met hem los lopen en kan hij gezellig mee naar losloopgebieden. Het uitgangspunt van het hier komen is dat de pup het ’n feestje moet vinden om bij jou te komen. Bij het baasje gebeuren namelijk de leukste dingen, daar krijgt hij iets lekkers of wordt er met hem gespeeld. 

Speel het spelletje van hier komen gedurende een wandeling heel regelmatig met je hond. Leer hem dat hier komen hem ’n spel of een
voertje oplevert en laat hem daarna weer even lekker zijn gang gaan. Op het moment dat je het hier komen alleen maar van je hond vraagt als je de wandeling of het speelsessie gaan beëindigen, legt de pup dit verband razendsnel en zal hij minder geneigd zijn om direct bij je te komen.

 

Uitstapjes

Zodra de pup een beetje gewend is aan zijn nieuwe huis en zijn nieuwe baasjes, is het belangrijk om zijn wereld wat groter te gaan maken door middel van uitstapjes. Probeer de regels die je thuis hanteert voor de pup te kopiëren naar de situatie buiten de deur. Ga je bijvoorbeeld op visite en gaat de pup mee? Probeer dan wel zoveel mogelijk vast te houden aan de voor de pup bekende routines en regels. Ga altijd op pad met voldoende voertjes en ’n leuk speeltje voor de pup en neem, als je weet dat je ergens wat langer zult blijven, een kleedje of mandje van thuis mee zodat de pup een vertrouwde rustplek heeft.

Een heel belangrijk uitstapje voor de hond is een bezoekje aan de dierenarts. Veel honden vinden een dierenartsenbezoek een verschrikking omdat ze dit associëren met nare prikken of vervelende onderzoeken. Als puppybaas kun je ervoor zorgen dat de eerste ervaring met de dierenarts een positieve is door even naar binnen te gaan en de pup kennis te laten maken. Vrijwel elke praktijk zal het prima vinden als de pup even langskomt om te
snuffel en er is altijd wel een lieve assistente te strikken om de pup een lekker voertje te geven. Een mooie aanleiding om soms even spontaan bij de dierenarts naar binnen te stappen is bijvoorbeeld het wegen. Als je dit soort vrolijke uitstapjes regelmatig herhaalt in het eerste jaar, leert je pup dat er bij de dierenarts vaker leuke dingen gebeuren dan vervelende dingen.

Op pad naar bijvoorbeeld de dierenwinkel, de markt of het station zijn ook allemaal prachtige uitstapjes om met de pup te ondernemen in zijn eerste weken thuis. Let erop dat je deze uitstapjes wel doseert en vooral ook goed opbouwt. Direct op zaterdagochtend op het drukste moment naar de markt is geen leuke ervaring voor de pup. Ga bijvoorbeeld eerst eens als bijna iedereen al weer naar huis is en laat de pup in zijn eigen tempo de luchtjes en prikkels tot zich nemen. Op deze manier kan de pup op rustige wijze een positieve associatie opdoen met de plek waar hij is. Zorg ook dat de pup na een uitstapje voldoende tijd krijgt om te rusten en te slapen. De opgedane ervaringen verwerkt een hond door te slapen en pas daarna heeft hij weer ruimte in zijn bolletje voor nieuwe leermomenten. Iedere dag een uitstapje is daarom helemaal niet nodig, leer je pup lezen en pas je socialisatie aan op wat hij aankan. Wees tot slot selectief in de uitstapjes die je uitkiest. Als je nu al weet dat de hond hoogstwaarschijnlijk nooit met de bus mee zal gaan, is het geen must om dit al met hem te doen als hij jonge pup is. Ben je bijvoorbeeld het type wat in de zomer ieder weekend een terrasje pakt, neem terrastraining dan zeker wel mee in je socialisatieprogramma.